Vår cider finns nu till försäljning hos Nordic Street Food på Lokstallarna, restaurang Lyran samt hos restaurang Metro i Malmö.
Du kan också hitta den hos Lanthandeln i Torna Hällestad
och givetvis på Hällåkra Vingård där vi dessutom odlar en stor del av de äpplen som vi använder till våra drycker.